Ingyenes nyelvvizsga 2018-tól

2018-tól azok, akik a 35. életévüket nem töltötték be, és leteszik első sikeres B2-es vagy C1-es nyelvvizsgájukat, visszakapják a vizsga díját. Az állam az adott évi minimálbér 25 százalékának megfelelő összeghatárig állja a nyelvvizsgát. A minimálbér 2018-tól 138 ezer forint lesz, ennek a negyede, vagyis 34 500 forint jár vissza a nyelvvizsga díjából jövőre. A felsőoktatási felvételi eljárásban 2020-tól alapkövetelmény lesz a legalább egy, középfokú nyelvvizsga vagy nyelvi érettségi letétele. Az elmúlt években indított diplomamentő program eredményeképp csupán a résztvevők fele tett nyelvvizsgát, így kézhez kapták diplomájukat. Az új nyelvvizsga támogatási rendszernek hatékonyabban kell működnie.

Mit jelent ez a nyelvvizsgázóknak?

A vizsgázók az vizsga szabályzatnak megfelelően jelentkeznek a választott vizsgára és befizetik a vizsgadíjat. A sikeres vizsgát követően a vizsgázónak kérelmeznie kell a díj visszautalását az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nél, a nyelvvizsga-bizonyítványon szereplő dátumtól egy éven belül! Ez után már nincs lehetőség visszaigényelni a vizsga díjat. A kérelemről tizenöt napon belül döntenek majd.